Search
Close this search box.
เทรนด์นวัตกรรม

10 เทรนด์นวัตกรรมที่ถูกพูดถึงอย่างหนาหู! ของปี 2019

ยุคแห่งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เทรนด์นวัตกรรมเริ่มเห็นได้จากอุปกรณ์ AI ต่าง ๆ รวมถึง Smart Device ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิต และช่วยให้มนุษย์สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่จะมีอะไรเป็นเทรนด์นวัตกรรมที่คนทั่วโลกพูดถึงในปี 2019 นี้บ้าง มาอัปเดตพร้อมกันเลย!

10 เทรนด์นวัตกรรมที่ถูกพูดถึงอย่างหนาหู! ของปี 2019

Autonomous Things

1.Autonomous Things

เทรนด์นวัตกรรมไร้คนขับหรือรถยนต์ไร้คนขับ เราอาจเห็นกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่หลายนวัตกรรมรวมถึง หุ่นยนต์ โดรน ก็ได้นำ AI (Artificial Intelligence) เข้ามาใช้งานมากขึ้น แล้วจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต เปลี่ยนจากการใช้ Rigid Programming มาใช้ AI เช่น โดรนบินสำรวจฟาร์ม แล้วพบว่าพืชผลพร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว โดรนจะส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์หรือรถเก็บเกี่ยวให้ทำงานเองโดยอัตโนมัติ ช่วยผ่อนแรงมนุษย์ มีความเป็น Solution มากขึ้น

AI - Driven Development

2.AI – Driven Development

AI (Artificial Intelligence) เข้ามาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน เป็นเทรนด์นวัตกรรมที่จะแพร่หลายจากแนวโน้มเดิมที่ Data Scientist ต้องทำงานร่วมกับ Software Developer เพื่อพัฒนา Solution ที่นำ AI เข้าไปเสริม จะเกิดการเปลี่ยนแปลง โดย AI มีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นเครื่องมือที่ช่วยนำ AI ไปเสริมใน Application ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

Empowered Edge

3.Empowered Edge

เทรนด์เทคโนโลยีการทำ Edge Computing หรือการย้ายระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลไปไว้ใกล้ ๆ Sensor หรือ Endpoint ให้มากขึ้น แล้วส่งข้อมูลไปเก็บไว้ที่ Cloud ซึ่งในอนาคตชิปประมวลผลสำหรับงานด้าน AI และระบบโครงข่าย 5G จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น หมดกังวลเลยว่าข้อมูลจะล้นโลก

Augmented Analytics

4.Augmented Analytics

การวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ เป็นเทรนด์นวัตกรรมที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Automated Analytics หรือ Automated Machine Learning เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งต่อจากนี้ไปเราคงจะได้เห็นภาคธุรกิจที่มีความรู้ใหม่ ๆ และทำให้เกิดเป็น Citizen Data Scientist มากขึ้นตามไปด้วย โดย Gartner ได้ทำนายเอาไว้ว่าภายในปี 2020 จะมีกลุ่ม Citizen Data Scientist เพิ่มมากขึ้นถึง 5 เท่า

Immersive Experience

5.Immersive Experience

ประสบการณ์การสื่อสารด้วยเทคโนโลยี Conversational Platform เทรนด์เทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อหรือควบคุมระบบต่าง ๆ ได้ด้วยภาษามนุษย์ผ่านทาง Chat หรือการพูด จะถูกนำมารวมกับ Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) เกิดเป็นวิธีการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับ AI

Smart Spaces

6.Smart Spaces

เทรนด์นวัตกรรมที่เราอาจคุ้นเคยกันบ้างแล้วอย่าง Smart City หรือ Smart Car Park แต่พื้นที่อัจฉริยะหรือ Smart Spaces ที่เกิดจากการผสานทั้งผู้คน กระบวนการ บริการ และสิ่งของอัจฉริยะเข้าด้วยกันจะมีมากขึ้นทั้งในโลกจริงและในโลก Digital ซึ่ง Smart Spaces เป็นการต่อยอดจากเทคโนโลยี Smart City, Digital Workplace, Smart Home และ Connected Factory ขึ้นไปอีกขั้น ช่วยให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ในการใช้ชีวิต การทำงาน และเข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้วย

Digital Twin

7.Digital Twin

เทรนด์เทคโนโลยีอย่าง Digital Twin นอกจากจะถูกพูดถึงมาสักพักแล้ว ยังได้รับความนิยมมากขึ้นอีกด้วย Digital Twin คือ การนำข้อมูลจากวัตถุหรือระบบในโลกจริงไปนำเสนอแบบครบถ้วนทุกมิติในโลก Digital นั่นเอง และ Gartner ได้ทำนายไว้ว่า ภายในปี 2020 อุปกรณ์ Connected Device กว่า 20,000 ล้านชิ้นทั่วโลกจะมีตัวตนแบบ Digital Twin ควบคู่ไปด้วย

Blockchain

8.Blockchain

แม้ในปัจจุบันการใช้ Blockchain ยังไม่ได้ดึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีออกมาใช้อย่างเต็มที่มากนัก แต่เทรนด์นวัตกรรมการนำ Blockchain มาใช้เพื่อแบ่งปันข้อมูล, ติดตามวัตถุสิ่งของ, สร้าง Digital Twin รวมถึงการลดปัญหา Vendor Lock – In จะเกิดมากขึ้นในอนาคต

Quantum Computing

9.Quantum Computing

การนำ Quantum Computing มาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม เป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่เริ่มมีตัวตนมากขึ้น ซึ่งเหล่า CIO (Chief Information Officer) รวมถึงผู้นำด้านระบบ IT ต้องหันมาทำความเข้าใจและหาวิธีการนำ Quantum Computing มาใช้งานให้มากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้เทคโนโลยีสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดย Gartner คาดว่า Quantum Computing จะเริ่มใช้งานได้อย่างแพร่หลายภายในปี 2023 – 2025

Digital Ethics and Privacy

10.Digital Ethics and Privacy

ในโลก Digital ข้อมูลความเป็นส่วนตัวไม่เป็นส่วนตัวอีกต่อไป เทรนด์เทคโนโลยีจึงเกิดประเด็นด้านจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวจึงมีความสำคัญขึ้นมาทั้งในระดับบุคคล, องค์กร และภาครัฐ ซึ่งผู้ใช้งานให้ความสำคัญกับองค์กรและภาครัฐที่นำข้อมูลไปใช้ รวมถึงเรื่องการดำเนินนโยบายเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ไม่ต้องรอให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้ ทำให้ต้องมีข้อตกลงด้านจริยธรรมในการใช้งานข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

สรุปทั้ง 10 เทรนด์ที่ถูกพูดถึงขึ้นในปี 2019 ไปแล้ว เราคงต้องติดตามเทรนด์นวัตกรรมเหล่านี้กันต่อไป ซึ่งบางคนอาจกังวลคิดว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาท จนสุดท้ายจะมาแทนที่มนุษย์แล้วล่ะก็ ลองมองอีกมุมว่าเทคโนโลยีพวกนี้นี่แหละที่เข้ามาช่วยอะไรหลาย ๆ อย่างให้เราทำงานหรือใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

SHARE

RELATED POSTS

เทรนด์พลังงาน 2021 เมื่อธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันโลกยุคใหม่ ทุกวันนี้โลกเราพัฒนาไปข้างหน้าด้วยพลังงานหลากหลายรูปแบบ…