Search
Close this search box.

มีความสุข อยู่กับสิ่งที่ชอบ ด้วยการจัดระเบียบชีวิตแบบ ‘Spark Joy’

Spark Joy

การจัดระเบียบชีวิตด้วยเทคนิค ‘Spark Joy’ โดยการตั้งคำถาม ‘มีเท่าไหร่ถึงจะพอ’ สามารถใช้ได้กับทุกเรื่อง ทั้งการจัดห้อง การเงิน การงาน ช่วยทำให้ชีวิตมีแต่ความสุข