Search
Close this search box.

‘Libra’ สกุลเงินดิจิทัลจากเฟซบุ๊ก กับข้อโต้แย้งที่ยังรอคอยคำตอบ

Libra

สะเทือนทั้งวงการ! เมื่อเฟซบุ๊กนำเสนอโครงการ ‘Libra’ ตั้ง ‘สกุลเงินดิจิทัล’ ของตัวเองภายใต้เทคโนโลยีบล็อกเชนรูปแบบใหม่ ท่ามกลางข้อพิพาทจากหน่วยงานทางการเงินทั่วโลก