Search
Close this search box.

โมเดลธุรกิจของ Nespresso สร้างนวัตกรรมการดื่มกาแฟในบ้านด้วยกลยุทธ์ Lock-in

โมเดลธุรกิจของ Nespresso

ปฏิวัติการดื่มกาแฟในบ้านด้วยโมเดลธุรกิจของ Nespresso ที่กว่าจะประสบความสำเร็จนี้ต้องล้มเหลวมากี่ครั้งจนกลายเป็น Business Model Canvas ที่น่าสนใจขนาดนี้