เมื่อเรื่อง ‘ช่องว่างระหว่างวัย’ กลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมผู้สูงอายุ

ช่องว่างระหว่างวัย GeneGap

คนแต่ละยุคเติบโตมาในสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่แตกต่างกัน ‘ช่องว่างระหว่างวัย’ จึงกลายเป็นปัญหาหลักของสังคม ในช่วงที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัว