พฤติกรรมการใช้เงินแบบผิดๆ ที่ทำให้ชีวิตการเงินถึงทางตัน

พฤติกรรมการใช้เงินแบบผิดๆ

‘พฤติกรรมการใช้เงินแบบผิดๆ’ นำไปสู่ ‘ทางตัน’ ของอิสรภาพทางการเงินได้อย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่ แล้วมาเริ่มปรับปรุงวิธีการใช้เงินกันตั้งแต่วันนี้เลย