Search
Close this search box.

คิดเรื่องเล่นให้เป็นมูลค่า คำตอบที่ว่าทำไมนักลงทุนต้องมีงานอดิเรก

นักลงทุน

ใช่ว่าเส้นทางนักลงทุนจะต้องอยู่กับตลาดหุ้นและนั่งโต๊ะประชุมเสมอไป ลองถอยออกมาเพื่อมองหางานอดิเรกที่ทำให้มีความสุขแล้วจะรู้ว่าไอเดียทางธุรกิจเกิดขึ้นได้เสมอ