Search
Close this search box.

จับตา 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ที่กำลังจะถูกหุ่นยนต์ Take Over

หุ่นยนต์

โลกในยุคที่ ‘หุ่นยนต์’ ทะลุนวนิยาย Sci-Fi ออกมาท้าทายความสามารถมนุษย์ ทำให้กลุ่มธุรกิจใดบ้างต้องปรับตัว รับมือการมาเยือนของเจ้าสมองกล ติดตามกันได้เลย

คิดเรื่องเล่นให้เป็นมูลค่า คำตอบที่ว่าทำไมนักลงทุนต้องมีงานอดิเรก

นักลงทุน

ใช่ว่าเส้นทางนักลงทุนจะต้องอยู่กับตลาดหุ้นและนั่งโต๊ะประชุมเสมอไป ลองถอยออกมาเพื่อมองหางานอดิเรกที่ทำให้มีความสุขแล้วจะรู้ว่าไอเดียทางธุรกิจเกิดขึ้นได้เสมอ