Search
Close this search box.

โอลิมปิกประจำปี 2020 โตเกียวมาเหนือกับแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โอลิมปิกประจำปี 2020

ไม่ธรรมดากับการแข่งขัน ‘โตเกียวเกมส์ 2020’ หรือกีฬา ‘โอลิมปิกประจำปี 2020’ ที่มาพร้อมนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยสร้างสรรค์ผ่านสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้อย่างน่าทึ่ง