Search
Close this search box.

Eyebrow Slits จากไอคอนด้าน Dark Side สู่รูปทรงคิ้วชวนฝันของหนุ่มๆ

Eyebrow Slits

คนส่วนใหญ่มองว่า ‘รูปทรงคิ้วที่มีรอยบาก’ หรือ ‘Eyebrow Slits’ คือสัญลักษณ์ที่สะท้อนด้านมืดของผู้ชาย ทั้งที่ในความเป็นจริง มันคือวัฒนธรรมแฟชั่นที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของยุค